Aaj ki Gawahi

Aaj ki Gawahi from MirpurKhas Village

Ajj Ki Gawahi with Pastor Amjad David P#2

Ajj ki Gawahi with Pastor Amjad David P#1

Aaj ki Gawahi with Pastor George p2

Aaj ki Gawahi Pas Sarfraz William P 2

Aaj ki Gawahi Pas Sarfraz William P1

Final AJKG wth Mushtaq Masih part 1

Ajj Ki Gawahi with Ps.Sharif Rasheed P#2

Ajj Ki Gawahi with Ps.Sharif Rasheed P#1

Final AJKG QURBANI SPECIAL part 02

Ajj ki Gawahi: Topic : Sacrifice of Jesus P#1

Ajj ki Gawahi about God's Promises P#2

Ajj ki Gawahi about God's Promises P#1

Aj ki Gawahi with P,Samuel Khokhar 2nd epi P2

Aj ki Gawahi with P,Samuel Khokhar P#1

Ajj ki Gawahi with Col.(R) Albert Naseem P#2

Ajj ki Gawahi with Col.(R) Albert Naseem P#1

Ajj Ki Gawahi Topic : P#2 Holy Spirit

Ajj Ki Gawahi Topic: Holy Spirit P#1

Ajj ki Gawahi with Pst. Samuel khokhar P2

Aj ki Gawahi with Pst. Samuel khokhar P1

Aj Ki Gawahi with Ps Christopher/Ps.Francis Hayat P#2

AaJ KI GAWAHI WITH CPM CANDIDATES P2

AaJ KI GAWAHI WITH CPM CANDIDATES P1

Final AJ KI GAWAHI WITH CPM P2

Final AJ KI GAWAHI WITH CPM P1

Ajj ki Gawahi with Pastor Sajjad P#2

Ajj ki Gawahi with Pst. Sajjad Sadiq P#1

Ajj ki Gawahi with Dr Liaquat Munawar P1

Final AJ KI GAWAHI WITH CPM P2

Final AJ KI GAWAHI WITH CPM P1

Ajj ki Gawahi with Pastor Sajjad P#2

Ajj ki Gawahi with Pst. Sajjad Sadiq P#1

Ajj ki Gawahi with Dr Liaquat Munawar P#2

Ajj ki Gawahi with Dr Liaquat Munawar P1

Ajj Ki Gawahi With Ps Saleem Baraa P#2

Ajj ki Gawahi with Ps Saleem Baraa P#1

Ajj Ki Gawahi with Mansha(Caritas KHI) P#2

Ajj KI Gawahi with Mansha Noor(Caritas Karachi) P#1

Ajj Ki Gawahi with Mr. JIBRAN NASIR Part-2

Ajj KI Gawahi with Mr. JIBRAN NASIR Part-1

Ajj Ki Gawahi With NAVEED ANTHONY (PPP) P2

Ajj Ki Gawahi with Mr.NAVEED ANTHONY(PPP)P1

Final Aj KI WITH P JACOB John P2

Aj Ki Gawahi With Ps Jacob John P1

Aaj ki Gawahi Solo P1

Aaj ki Gawahi Solo P2

Aaj ki Gawahi with Hector John Part 1

AAj ki Gawahi with Hector John Part 2

Aaj ki Gawahi with Khushi welfare P2

Aaj ki Gawahi with Khushi welfare P1

Aaj ki Gawahi with Pas. Noman Sattar P1

Aaj ki Gawahi with Pas. Noman Sattar P2

Aaj ki Gawahi with Pas. Noman Sattar P3

Aaj ki Gawahi with Jawaid Noor

Aaj ki Gawahi Dr Tanveer

Aaj ki Gawahi with Rev Dr Pevaiz Kamran

Promo Rev Dr Pervez Kamran

Aaj ki Gawahi with Jamshaid Jherome

AJ ki gawahi with team new year special 03

Aaj ki Gawahi 2016 Special 02

Aaj ki Gawahi 2016 Special 01

AJ ki gawahi with team new year special 02

AJ ki gawahi with team new year special 01

Aaj ki Gawahi with Rev. Dr. Liaqat Qaisar Christmas Special

Aaj ki Gawahi with Pastor Riaz Shahid

AJ KI GAWAHI WITH Farooq john 02

AJ KI GAWAHI WITH Farooq john 01

Aaj ki Gawahi Resurrection day special

Aj ki Gawahi Pastor yousaf john P2

Aj ki Gawahi Pastor yousaf john P1

Few Clips from program Aaj ki Gawahi

Aaj ki Gaeahi with Pastor Riaz Shahid

AJ KI GAWAHI WITH Pastor Samuel Khokhar O2

AJ KI GAWAHI WITH Pastor Samuel Khokhar O1

Paigham -e- ilahi WILSON DAS 02

Aj ki Gawahi with Evg Hector John 02

AJ KI GAWAH Pastor Lawrence 02

AJ KI GAWAHI Pastor Lawrence 01

Aj ki Gawahi with Pastor Tanveer Anjum P2

Aj ki Gawahi with Pastor Tanveer Anjum P1

The Bible Stories (First Miracle)

Aaj ki Gawahi with Shakeel Daniel P2

AJG Shakeel Daniel P1

Aaj ki Gawahi with Rev Asif Sardar P2

Aaj ki Gawahi with Rev Asif Sardar P1

Aaj ki Gawahi Pas Sarfraz William P 2

Aaj ki Gawahi Pas Sarfraz William P1

Aaj ki Gawahi with Ps.Noman Sattar & Yaqoob#2

Aaj ki Gawahi with Ps.Noman Sattar & Yaqoob#1

Aaj ki GAwahi with Pastor Adeeb Part 2 03 12 18

Aaj ki Gawahi with Pator Adeeb i part 1 03 12 18

Aaj ki Gawahi With Pastor Ilyas Masih Part 2

Aaj ki Gawahi With Pastor Ilyas Masih Part 1

Aaj ki Gawahi with Pas Anjum farooq & Pas Shakeel Iqbal part 2

Aaj ki Gawahi with Pas Anjum farooq & Pas Shakeel Iqbal part 1

Aaj ki Gawahi with Pas Ashraf and Pas Daud Part 2

Aaj ki Gawahi with Pas Ashraf and Pas Daud Part 1

Aaj Ki GAWAHI Pas Farman Lala & Pas Amjad Rasheed part 2

Aaj Ki Gawahi Pas Farman Lala & PasAmjad Rasheed part 1

Aaj ki GAWAHI with Pas Nathaniel part 2

Aaj ki GAWAHI with PAs Nathaniel part 1

Aaj Ki Gawahi Christmas Special Part 2 24 12 28

Aaj Ki Gawahi Christmas Special Part 1 24 12 18

Aaj ki GAwahi With Ps Sarfraz William Thomas Part 2

Aaj ki Gawahi With Ps.Sarfraz William Thomas P#1

Aaj ki Gawahi with Pas Shafi Shahid P2

Aaj ki Gawahi with Pas Shafi Shahid P1

Leadership Conference Feb 2019

Aaj Ki Gawahi Pas Sarfaz William P2

Aaj Ki Gawahi Pas Sarfraz William P1

Ajj ki Gawahi with Evangelist Hector John P2

Ajj ki Gawahi with Evangelist Hector John P1

Ajj ki Gawahi with Pastor Jawaid Noor Part 2

Ajj ki Gawahi with Pastor Jawaid Noor Part 1

AKG wih Pastor Samuel K Punjabi Eps P1

AKG wih Pastor Samuel K Punjabi Eps P2

Aaj ki GawaHI with Pas Pastor Amir Nafees P#2

Aaj ki GawaHI with Ps Pastor Amir Nafees P#1

Aaj Ki Gawahi Dr Tony nicolas promo 01

Aaj Ki Gawahi With Dr Tony nicolas Final P2

Aaj Ki Gawahi with Jason Halland Part 2

Aaj Ki Gawahi with Pastor Jason Halland Part 1

Aaj ki Gawahi With Pastor Jason Halland promo

Aaj ki Gawahi With Naveed Anthony & Aamir Jeeva Part 1

Aaj ki Gawahi With Naveed Anthony & Aamir Jeeva Part 2

Paigha-a-ilahi Alwa Pervez P#2

Paigha-a-ilahi Alwa Pervez P#1

Paigham-a-Ilahi Pas Javed Niamat P#2

Paigham-a-Ilahi Pas Javed Niamat P#1