• Karachi, Pakistan
  • +923412952399

AJ KI GAWAHI WITH Pastor Samuel Khokhar O1